Bảng giá lốp xe DRC mới nhất

Bảng giá lốp xe DRC mới nhất 2020 – 2021. Địa điểm mua lốp ô tô DRC tốt với giá rẻ tại đà nẵng cùng nhiều dòng sản lốp ô tô của các thương hiệu nổi tiếng khác

Bang-gia-lop-xe-DRC-moi-nhat

Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng ĐÀ NẴNG BỐ VẢI

LỐP Ô TÔ <9.00

1 Lốp DRC 5.00-10/53B,57B/12pr X X 830,000
2 Lốp DRC 4.50-12/33B/12pr X X 760,000
3 Lốp DRC 5.00-12/53B,33B/12pr Dọc X X 870,000
4 Lốp DRC 5.00-12/53D/12pr ngang X X 890,000
5 Lốp DRC 5.00-12/53D/14pr ngang X X 950,000
6 Lốp DRC 5.00-13/53D/RF/14pr ngang X X 1,040,000
7 Lốp DRC 5.50-13/53B, 53D/12pr ngang X X 1,130,000
8 Lốp DRC 5.50-13/53D/14pr ngang X X 1,240,000
9 Lốp DRC 5.50-14/54B/10pr X X 1,240,000
10 Lốp DRC 6.00-13/53B,53D/12pr X X 1,300,000
11 Lốp DRC 6.00-14/33B,53B/14pr Dọc X X 1,370,000
12 Lốp DRC 6.00-14/53D/14pr Ngang X X 1,390,000
13 Lốp DRC 5.00-8/8pr Xe nâng hàng X X 960,000
14 Lốp DRC 6.00-9/55L/10pr Xe nâng hàng X 1,150,000
15 Lốp DRC 6.50-10/55L/10pr Xe nâng hàng X 1,180,000
16 Lốp DRC 6.50-14/54B/12pr X X 1,480,000
17 Lốp DRC 6.00-15/54B/RF/14pr,53D/RF/14pr X X 1,590,000
18 Lốp DRC 6.50-15/53D,54B,33B/12pr dọc X X X 1,620,000
19 Lốp DRC 6.50-16/33B,54B,53D/14pr ngang X X X 1,650,000
20 Lốp DRC 6.50-16/33B,54B /14pr dọc X X X 1,700,000
21 Lốp DRC 7.00-12/55L/12pr Xe nâng hàng X 1,410,000
22 Lốp DRC 7.00-15/33B/14pr DỌC X X X 1,790,000
23 Lốp DRC 7.00-15/53D/14pr X X X 2,000,000
24 Lốp DRC 7.50-15/54L/6pr Lu láng X X 2,050,000
25 Lốp DRC 7.00-16/33B,54B,54BM,53D/14pr Dọc X X X 1,990,000
26 Lốp DRC 7.00-16/53DM/16pr ngang X X X 2,050,000
27 Lốp DRC 7.00-16/53D/16pr 2VT Lốp 2 vòng tanh X X X 2,160,000
28 Lốp DRC 7.00-16/53D/RF/16pr X X X 2,680,000
29 Lốp DRC 7.50-16/54B,33B/16pr Dọc X X X 2,670,000
30 Lốp DRC 7.50-16/53D/16pr ngang X X X 2,700,000
31 Lốp DRC 7.50-16/53D/18pr X X X 2,790,000
32 Lốp DRC 7.50-18/33B,54B,53D/14pr X X X 3,100,000
33 Lốp DRC 7.50-20/33B,54B,53D/16pr X X X 3,090,000
34 Lốp DRC 8.25-16/53D/18pr ngang X X X 3,060,000
35 Lốp DRC 8.25-16/33B,54B/18pr Dọc X X X 2,970,000
36 Lốp DRC 8.25-16/53D/20pr X X X 3,220,000
37 Lốp DRC 8.25-20/34B,51B/16pr Dọc X X X 3,500,000
38 Lốp DRC 8.25-20/53D/16pr ngang X X X 3,570,000
39 Lốp DRC 8.40-15/50B/8pr X X X 2,070,000

LỐP Ô TÔ : 9.00-12.00

1 Lốp DRC 9.00-20/53D,54D/16pr, CT ngang X X X 4,270,000
2 Lốp DRC 9.00-20/56L/14pr X X X 4,070,000
3 Lốp DRC 9.00-20/34B/16pr Dọc X X X 4,230,000
4 Lốp DRC 9.00-20/54L/16pr (Lu ) X X X 4,650,000
5 Lốp DRC 10.00-20/34B,36B/18pr Dọc X X X 4,830,000
7 Lốp DRC 10.00-20/53D/18pr, CT ngang X X X 4,870,000
6 Lốp DRC 10.00-20/53D/18pr/DB, CT/DB X X X 4,930,000
8 Lốp DRC 11.00-20/34B,36B,53D,54D/18pr,CT Dọc X X X 5,650,000
9 Lốp DRC 11.00-20/53D/20pr, CT ngang X X X 5,810,000
10 Lốp DRC 11.00-20/53D/20pr, STD X X X 5,750,000
11 Lốp DRC 11.00-20/52L/20pr X X X 5,860,000
12 Lốp DRC 11.00-20/56D/24pr X X X 6,570,000
13 Lốp DRC 11.00-20/RF/54D/24pr X X X 6,310,000
14 Lốp DRC 11.00-20/RF/53D,54D/20pr X X X 6,190,000
cud Lốp DRC 11.00-20/54L/18pr ( Lu ) X X X 6,310,000
16 Lốp DRC 12.00-20/51A,52A/18pr X X X 6,600,000
17 Lốp DRC 12.00-20/53D,54D/24pr Ngang X X X 6,600,000
18 Lốp DRC 12.00-20/51A/24pr X X X 6,940,000
19 Lốp DRC 12.00-20/51D/24pr X X X 7,210,000
20 Lốp DRC 12.00-20/55D/24pr X X X 7,700,000
21 Lốp DRC 12.00-20/55B,53D,54D/18pr, CT X X X 6,270,000
22 Lốp DRC 12.00-20/52A/8pr X X X 5,690,000
23 Lốp DRC 12.00-20/53D,54D/20pr ngang X X X 6,350,000
24 Lốp DRC 12.00-20/52L/20pr X X X 6,480,000
25 Lốp DRC 12.00-20/54L/18pr (Lu) X X X 7,260,000
Lốp DRC 12.00-20/52L/24pr X X X 6,720,000
26 Lốp DRC 12.00-18/52A/8pr X X X 5,240,000
27 Lốp DRC 12.00-18/52A/18pr X X X 6,210,000
28 Lốp DRC 14.00-20/52L/20pr X X X 8,780,000
29 Lốp DRC 12.00-24/53D/20pr ngang X X X 9,370,000
30 Lốp DRC 12.00-24/55D/24pr ngang X X X 10,370,000
Lốp DRC 12.00-24/52L/24PR X X X 11,460,000

Lốp có săm (Lốp + Săm + Yếm)

1 Lốp DRC 9.00R20/D842/16pr Bộ 4,420,000
2 Lốp DRC 10.00R20/D651/18pr Bộ 4,660,000
3 Lốp DRC 10.00R20/D821/18pr Bộ 4,890,000
4 Lốp DRC 10.00R20/D841/18pr Bộ 4,730,000
5 Lốp DRC 10.00R20/D911/18pr Bộ 5,060,000
6 Lốp DRC 11.00R20/D631/18pr Bộ 5,740,000
7 Lốp DRC 11.00R20/D651/18pr Bộ 5,740,000
8 Lốp DRC 11.00R20/D811/18pr Bộ 5,740,000
9 Lốp DRC 11.00R20/D821/18pr Bộ 5,970,000
10 Lốp DRC 11.00R20/D841/18pr Bộ 5,740,000
11 Lốp DRC 11.00R20/D911/18pr Bộ 6,160,000
12 Lốp DRC 12.00R20/D811/20PR Bộ 6,380,000
13 Lốp DRC 12.00R20/D821/20pr Bộ 6,700,000
14 Lốp DRC 12.00R20/D911/20pr Bộ 6,930,000
15 Lốp DRC 12.00R24/D931/20pr Bộ 8,290,000

Lốp không săm

1 Lốp DRC 11R22.5/D601/16pr Cái 5,180,000
Lốp DRC 11R22.5/D611/16pr Cái 5,180,000
Lốp DRC 11R22.5/D741/16pr Cái 5,390,000
2 Lốp DRC 12R22.5/D611/18pr Cái 5,790,000
Lốp DRC 12R22.5/D681/18pr Cái 5,830,000
3 Lốp DRC 12R22.5/D821/18pr Cái 6,160,000
4 Lốp DRC 275/80R22.5/D621/16pr Cái 5,100,000
Lốp DRC 295/75R22.5/D611/16pr Cái 5,180,000
5 Lốp DRC 295/75R22.5/D641/16pr Cái 5,350,000
Lốp DRC 295/75R22.5/D741/16pr Cái 5,390,000
6 Lốp DRC 295/80R22.5/D601/16pr Cái 5,190,000
Lốp DRC 295/80R22.5/D721/16pr Cái 5,790,000
7 Lốp DRC 315/80R22.5/D601/18pr Cái 6,020,000
8 Lốp DRC 385/65R22.5/D711/20pr Cái 7,070,000

Bảng giá lốp xe tải DRC, Bảng giá lốp xe tải DRC, Bảng giá lốp xe tải DRC, Bảng giá lốp xe tải DRC, Bảng giá lốp xe tải DRC, Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng, bảng giá lốp xe ô tô tải DRC Đà Nẵng, DRC LT 53D lốp xe tải nhẹ.. DRC LT 33B lốp xe tải nhẹ, lốp xe tải drc chính hang, Lốp xe ô tô DRC LT-53D 5.50-13/12Pr

LIÊN HỆ HỢP TÁC

Nhầm giúp các đơn vị quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến người dùng trên google chúng tôi đồng ý hợp tác theo phương thức đặt panner, backlink theo yêu cầu. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây

da-nang-seo-dich-vu-seo-tai-da-nang

Địa chỉ: 156 Tôn Đức Thắng, TP – Đà Nẵng
Hotline: 0905.81.33.11
Website: https://danangseo.net

Đà nẵng seo – đơn vị chịu trách nhiệm quảng bá và phát triển cho sản phẩm này.

Đà Nẵng Seo – Dịch vụ seo website, seo video youtube…uy tín và chất lượng tại đà nẵng. Trang giới thiệu dịch vụ, sản phẩm nổi bật cho các thương hiệu

Giao hàng miễn phí tại tp – đà nẵng:

Huyện Hòa Vang
Quận Hải Châu
Quận Cẩm Lệ
Quận Thanh Khê
Quận Liên Chiểu
Quận Ngũ Hành Sơn
Quận Sơn Trà

Hỗ trợ gửi hàng đi các tỉnh thành như:

An Giang, Long Xuyên, Châu Đốc,Bà Rịa, Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Từ Sơn, Bến Tre , Bình Định, An Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bình Phước, Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long, Bình Thuận, Phan Thiết, La Gi, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột, Buôn Hồ, Đắk Nông, Gia Nghĩa, Điện Biên , Điện Biên Phủ, Đồng Nai, Biên Hòa, Long Khánh, Đồng Tháp, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Cai Lậy, Gia Lai, An Khê,PleiKu,Ayun Pa,Hà Giang,Hà Nam, Phủ Lý, Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh, Hải Dương, Chí Linh, Hậu Giang, Vị Thanh, Ngã Bảy, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Kiên Giang, Rạch Giá, Hà Tiên, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Đà lạt, Bảo Lộc, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Tân An, Kiến Tường, Nghệ An,TP.Vinh, Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Ninh Bình, Tam Điệp,Ninh Thuận, Phan Rang Tháp Chàm, Phú Thọ, Việt Trì, Quảng Bình, Đồng Hới, Ba Đồn, Quảng Nam, Hội An, Tam Kỳ,  Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Quảng Yên, Quảng Trị, Đông Hà, Sóc Trăng, Vĩnh Châu, Ngã Năm,Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Sông Công, Thanh Hóa,Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Huế, Tiền Giang, Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Minh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Phú Yên, Tuy Hòa, Sông Cầu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM

Recommended For You

Tác giả bài viết: Đà Nẵng Seo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *